Diagnostyka radiologiczna

Nowoczesne sposoby obrazowania zapewniają pełną diagnostykę i pozwalają na bardzo dokładne planowanie leczenia . W naszym gabinecie posiadamy radiowizjografię punktową, pantomogram, CbCt . Rodzaj wykonywanego badania dostosowany jest do konkretnego problemu z jakim zgłasza się pacjent.

Zalecenia