Gwarancja usług

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w NZOZ Supradent udzielamy gwarancji. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. W ramach tych wizyt, o ile jest to konieczne, wykonywane jest regularne, profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu oraz leczenie nowych ubytków próchnicowych.

Jakie świadczenia stomatologiczne obejmuje gwarancja?

Wypełnienia światłoutwardzalne:

 • Gwarancji udzielamy na 1 rok w przypadku zębów stałych
 • W przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • W uzębieniu mlecznym gwarancji udzielamy na 6 miesięcy​

Uzupełnienia protetyczne:

 • W przypadku uzupełnienia wszystkich braków gwarancji udzielamy na 2 lata
 • W przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych w ciągu 6 miesięcy istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat
 • W przypadku bruksizmu – czas gwarancji zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych pacjenta
 • W uzębieniu mlecznym gwarancji udzielamy na 6 miesięcy​

Gwarancją nie są objęte:

 • Prace tymczasowe (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
 • Prace przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • Leczenie, gdy bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast
 • Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego
 • Złamania koron zębowych pomiędzy wizytami, zębów będących w trakcie leczenia​

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

 • Korekt wykonanych poza NZOZ Supradent
 • Nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi (zalecenia higieniczne, używanie szyn zgryzowych)
 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • Nieszczęśliwych wypadków oraz urazów mechanicznych
 • Nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po chemio i radioterapii)
Zadzwoń: 46 831 88 88