Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina stomatologii, zajmująca się operacyjnym leczeniem całej jamy ustnej. Do jej najczęstszych - ale nie jedynych - zadań należy operacyjne usuwanie zmian chorobowych. Dziedzina ta nie ogranicza się jedynie do samych zębów - chirurg stomatolog musi posiadać więc kompleksową wiedzę na temat całej jamy ustnej. Chirurgia stomatologiczna obejmuje swym zakresem zabiegi na zębach, dziąsłach, języku, kościach, a nawet zatokach. Choć są to zabiegi inwazyjne, dzięki zastosowaniu nowoczesnych znieczuleń można przeprowadzić je bezboleśnie i komfortowo, a najnowsze technologie zastosowane w naszym gabinecie zwiększają ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Zalecenia

PRF - nowoczesne leczenie regeneracyjneChirurgia stomatologiczna

W Supradent przy zabiegach chirurgicznych stosujemy PRF (Platelet Rich Fibrin) - bogate w fibrynę preparaty krwiopochodne zawierające skoncentrowane płytki krwi. Materiał ten, otrzymany z krwi Pacjenta, wspomaga procesy regeneracyjne tkanek. Dzięki niemu szybciej się one goją po zabiegach chirurgicznych, a ryzyko powstania procesów infekcyjnych, zakażeń krzyżowych i innych powikłań zostaje ograniczone do minimum. Tym samym znacząco przyśpieszony zostaje powrót Pacjenta do normalnej funkcjonalności. PRF znajduje zastosowanie przede wszystkim w implantologii, przeszczepach kości i tkanek miękkich.

Chirurgia stomatologiczna Żyrardów

Piękny uśmiech potrzebny od zaraz?
Nie ma sprawy! Jesteśmy tu dla Ciebie! Skontaktuj się z nami klikając w przycisk poniżej:

Jakie zabiegi chirurgiczne oferujemy w Supradent?

Usuwanie ósemekNowoczesna stomatologia stara się ratować każdy ząb, tym samym usuwanie ich jest traktowane jako ostateczność. Zdarzają się jednak sytuacje, w których jest to jedyne wyjście. Ponieważ ósemki znajdują się na końcach łuków zębowych, dostęp do nich jest utrudniony - niełatwo utrzymać ich higienę, a ze względu na ów utrudniony dostęp oraz specyficzną budowę nie zawsze można przeprowadzić skuteczne leczenie. Ósemki często też wyrzynają się w niewłaściwym kierunku, popychając zęby sąsiadujące lub naciskając na ich korzenie. Z tych względów ekstrakcja jest czasem jedynym rozwiązaniem.

Ekstrakcja zęba zatrzymanegoCzasem ząb pozostaje w kości, choć zakończył się okres jego fizjologicznego wyrzynania. Może być zatrzymany częściowo (wówczas część jego korony wystaje ponad powierzchnię dziąsła) lub całkowicie (gdy jest w pełni otoczony przez kość). Rozwiązaniem problemu jest chirurgiczne usunięcie zatrzymanego zęba.

Chirurgia stomatologiczna Puszcza Mariańska

Resekcja wierzchołka korzeniaTen zabieg polega na odcięciu wierzchołka korzenia, w którym rozwinął się stan zapalny. W ten sposób wyeliminowane zostaje zapalenie tkanek okołowierzchołkowych. Resekcje przeprowadza się w przypadku, gdy nie powiedzie się leczenie kanałowe i wciąż rozwijają się procesy zapalne.

HemisekcjaPolega na częściowym usunięciu zęba, a dokładnie na odseparowaniu jego chorej części od zdrowej i usunięciu części korzeni wraz z odpowiadającą im częścią korony, by umożliwić następnie odbudowę protetyczną.

RadektomiaPolega na usunięciu jednego z korzeni zęba trzonowego. Najczęściej zabieg ten jest wykonywany na górnych zębach trzonowych, kiedy nie da się uratować ani zostawić korzenia, a jego pozostawienie jest konieczne ze względów protetycznych.

Podcięcie wędzidełkaSłuży skorygowaniu nieprawidłowych wędzidełek warg, języka i policzków. Za krótkie wędzidełko to problem dotyczący najczęściej języka, prowadzi do nieprawidłowej artykulacji głosek, problemów ze ssaniem, przeżuwaniem, nadmiernego zalegania śliny z także zwiększonego ryzyka wad zgryzu. Podcięcie wędzidełka polega na nacięciu błony w poziomie, co pozwala złączonym przez wędzidełko tkankom na uzyskanie większej ruchomości.

Wydłużenie korony klinicznej zębaZabieg ten wykonuje się w przypadku pionowych złamań zęba wzdłuż korzenia, a także głębokich poziomych pęknięć. Wydłużenie korony klinicznej polega na odsłonięciu granicy zdrowych tkanek zęba, by nie były już schowane pod dziąsłem.

Sterowana regeneracja kościTo odbudowa tkanki kostnej w sytuacji, gdy doszło do jej zaniku. Można ją przeprowadzić z wykorzystaniem kości pobranej od Pacjenta (przeszczep autogenny), od innego dawcy (kość homogenna), ksenograftu (przetworzonej kości pochodzenia zwierzęcego) lub materiałów alloplastycznych, czyli kościozastępczych. Sterowana regeneracja kości jest wykonywana przede wszystkim u Pacjentów podejmujących leczenie implantologiczne, u których zbyt mała ilość tkanki kostnej uniemożliwia skuteczne przyjęcie się implantów.

Podniesienie dna zatoki szczękowejTo kolejny zabieg wykonywany zwykle w ramach przygotowań do leczenia implantologicznego. Zbyt mała ilość tkanki kostnej w szczęce lub żuchwie stanowi poważną przeszkodę, dlatego przeprowadza się ten zabieg. Można wykonać go metodą zamkniętą, umożliwiającą podniesienie dna zatoki szczękowej o 3 mm, lub metodą otwartą, w której materiał kościozastępczy wprowadza się przez otwór wykonany w bocznej ścianie zatoki szczękowej - tą metodą można podnieść dno zatoki szczękowej nawet o 10 mm.

Augmentacja tkanek miękkichTen zabieg służy odbudowie dziąsła. Polega na pobraniu tkanki miękkiej z podniebienia oraz wszczepieniu jej w miejsce, w którym odbudowywane jest dziąsło. Procedura ta jest stosowana zwykle w leczeniu implantologicznym - umożliwia pełną regenerację tkanek miękkich wokół implantu.

Co możesz teraz zrobić?

Chirurgia stomatologiczna to sposób na rozwiązanie wielu trudnych problemów ze zdrowiem jamy ustnej. Być może stanowi właściwą odpowiedź również na Twoje problemy. Umów się na wizytę w Supradent - możesz to zrobić, dzwoniąc pod numer 46 831 88 88 lub wypełniając formularz.

Zadzwoń: 46 831 88 88